Rex Terra Kft. Technológia fejlesztése


Pályázat száma: GOP-2.1.1-09/A/2-2009-0072


Projekt leírása:Mivel a folyamatos fejl?dést fontos mozgatórugójának tekintjük saját cégünknek, úgy mint az egész gazdaságnak is, ezért folyamatosan új piaci lehet?ségeket keresünk, ahol a szakmai munka értékteremt? tud lenni. Jelenleg több hulladékgazdálkodási rendszerben is végzünk mérnöki munkát tervez?ként, ami a szerz?désállományunk tekintetében több mint 100 db lerakó rekultivációs tervezési munkáit jelenti számunkra. Ezen feladatok elvégzéséhez komoly m?holdas helymeghatározó rendszerekre, nagy pontosságú geodéziai mér?m?szerekre (helyszínek, lerakók pontos méretének meghatározása céljából), AUTOCAD alapú tervez?szoftverekre és nagy teljesítmény? plotterekre/nyomtatókra van szüksége a társaságunknak. Lehet?ségeink, kapacitásaink növelésével nagyban tudjuk növelni hatékonyságunkat és csökkenteni tudjuk m?ködési költségeinket, melyek kés?bbi tervezési feladatok elnyerésénél komoly versenyel?nyt is jelenthetnek számukra, ami el?segítik hosszútávon a növekedési céljainkat. Másik f? fejl?dési iránynak a kivitelezési tevékenységünk b?vítését tekintjük, melyhez - további - jelent?s technológiai fejlesztés is szükséges. Jelenleg saját fúrókapacitással és kisebb kiegészít? gépparkkal rendelkezünk. A piaci tapasztalataink azt mutatják, hogy a nagy mennyiség? földmunkával járó speciális építési munkák - a környezetvédelmi beruházások és feladatok elvégzése - komoly gépparkot igényelnek. Társaságuk 2009-ben szerz?dött partnere volt a MOL Nyrt-nek és az E.ON-nak, amely keretén belül jelent?s mennyiség? (több ezer m3) fúrási iszapot vett át és hasznosított, ezen anyagok mozgatása és kezelése jelent?s gépparkot igényel, ezen tevékenységünket a jöv?ben b?víteni akarjuk. A térségünkben jelen lév? és "aktív" szénhidrogén-ipar utólagos feladatként jelent?s tájrendezési/rekultivációs feladatok elvégzését rendeli meg a piacon, jellemz?en térségben m?köd? vállalkozásoktól, ezen feladatok elvégzéséhez nagy teljesítmény? földmunkagépekre els?sorban homlokrakodókra van szükség, melyet a folyamatban lév? projektjeink befejezéséhez, illetve a jöv?ben elinduló projektjeinknél tudnánk használni/hasznosítani, így növelve a hatékonyságunkat, valamint versenyképességünket. Társaságunk a fenti fejlesztések révén komplexebb szolgáltatást tud nyújtani a környezetvédelmi piacon, melyeket speciális szaktudásával és szakmai tapasztalatával kiegészítve meg?rizheti, s?t meger?sítheti piaci pozícióit, így lehet?séget teremtve a b?vülésnek, valamit a piaci szegmenseinek kib?vítésében.


Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.


Kedvezményezett neve, elérhet?sége:
Rex Terra Kft. Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.
Tel:77/523-653
Fax:77/532-655

Közrem?köd? szervezet(ek) neve, elérhet?sége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077. Budapest, Wesselényi u. 20-22.

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Észak-Alföldi régió: 4026. Debrecen, Piac u. 58.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.